Soğuk Hava Deposu Hibe Desteği
Soğuk Hava Deposu

Soğuk Hava Deposu Hibe Desteği 2024

Soğuk hava deposu hibe desteği almak isteyenler için gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti resmi kurumlarının gerekse de uluslararası alanda tarım verimliliğini arttırmayı planlayan kuruluşların maddi destek programları bulunmaktadır.

Devlet destekli soğuk hava deposu

İlk defa soğuk hava deposu kuracak kişiler için devlet desteği kapsamında 2024 yılında sunulan hizmetlerden bazıları şunlardır:

 1. IPARD – TKDK soğuk hava deposu hibe desteği
 2. KKYDP soğuk hava deposu desteği

Tarımsal verimliliği arttırmak ve başta gıda ürünleri olmak üzere soğuk zincir tedarikine ihtiyaç duyulan alanlarda işletmeleri desteklemek amacıyla bu programlar büyük ilgi görmektedir. İşletme sahiplerinin bu programlardan yararlanabilmesi için gerekli başvuruları yapmaları ve istenen koşulları sağlamaları beklenmektedir.

Soğuk Hava Deposu Hibe Desteği
Soğuk Hava Deposu Hibe Desteği

Soğuk hava deposu hibe desteği IPARD – TKDK 2024

IPARD, soğuk hava deposu için devlet desteği almak isteyen işletme sahiplerinin faydalanabileceği kalkınma programlarından biridir. IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla başlatılan, Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında devreye alınan Kırsal Kalkınma programıdır.

Instrument for Pre Accesion Assistance – IPA kapsamında verilen bu destek sayesinde soğuk hava deposu kullanımı gerçekleştirilebilmektedir. Programın uygulama çerçevesine alınan illerde şu kapsamda faaliyetler gösterilmektedir:

İşleme SektörüHedefler ve Önlemler
Süt İşleme– Soğuk zincirin geliştirilmesi için modern depolama ve taşıma ekipmanlarının temini. – Üretim kapasitelerinin artırılması için süt toplama merkezlerinin genişletilmesi veya yeni tesislerin kurulması. – Süt ve peynir altı suyu işleyen işletmelerin kalite kontrol süreçlerinin iyileştirilmesi ve üretim kapasitelerinin artırılması. – İşletmelerin çevre standartlarına uyumlarının sağlanması.
Et ve Yumurta İşleme– Kesimhanelerin kurulması veya modernizasyonu. – Yumurta işleme tesislerinin kurulması veya genişletilmesi. – Raf ömrünü uzatmak amacıyla sıvı, toz ve işlenmiş yumurta üretim işletmelerinin kurulması.
Meyve ve Sebze İşleme– Hasat sonrası kayıpların azaltılması için soğuk hava depolama ve kurutma tesislerinin geliştirilmesi. – İşletmelerin AB standartlarına uyumunun sağlanması ve çevre dostu üretim süreçlerinin benimsenmesi.
Su Ürünleri İşleme– Hasat sonrası kayıpların azaltılması için soğuk zincirin kurulması. – Küçük ve orta ölçekli işleme kuruluşlarının kapasitelerinin artırılması ve AB standartlarına uyum sağlamaları. – İşleme teknolojisinin geliştirilmesi ve katma değerli ürünlerin çeşitlendirilmesi.
sektörler

Bu şekilde üreticinin desteklenmesini amaçlayan IPARD programının hedefleri tarım sektörünün sürdürülebilir modernizasyonuna katkı sağlamaktır. Böylelikle kırsal alanların kalkınması ve daha verimli hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

IPARD – TKDK başvuru şartları nelerdir?

IPARD başvuru için belirlenen kriterleriNİ adım adım anlatmak gerekirsek:

 1. Süt İşleme:
  • Süt işleyen işletmelerin günlük en az 10 ton işleme kapasitesine sahip olması gerekmektedir.
  • Ortak yatırımlar için Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri veya Damızlık Yetiştirici Birlikleri başvuru yapabilir.
  • Sadece süt toplama sektörü için Tarımsal Üretici Birlikleri başvurabilir.
  • Peynir altı suyu işleyen işletmeler de en az 10 ton işleme kapasitesine sahip olmalıdır.
  • Yatırımın sonunda iş güvenliği, AB hijyen standartları ve çevre standartlarına uyum sağlanmalıdır.
 2. Et ve Yumurta İşleme:
  • Et işleme tesisleri belirli kapasitelerde olmalı ve AB standartlarına uygun olmalıdır.
  • Kanatlı kesimhaneleri için belirli saatlik kapasiteler belirlenmiş ve kapasite artırımı için yatırımlar uygun değildir.
  • Yumurta işleme işletmelerinin belirli günlük kapasitelere sahip olması gerekmektedir.
 3. Su Ürünleri İşleme:
  • İşletmeler belirli üretim kapasitelerine sahip olmalı ve karada hizmet vermelidir.
  • Su ürünleri kooperatifleri başvuru yapabilir.
  • Su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünlerinin atıklarının işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili yatırımlar uygundur.
 4. Meyve ve Sebze İşleme:
  • İşletmeler belirli koşulları karşılamalı ve belirli örgütlere (kooperatifler) başvuru yapabilir.
  • Belirli meyve ve sebzelerin işlenmesiyle ilgili standartlara uyum sağlanmalıdır.
  • Soğuk hava depolarının kapasitesi belirli bir limitte olmalıdır ve üretici örgütleri için üst limit şartı aranmayabilir.

Her bir sektörde belirli kapasite ve standartlara uyum gereklidir. Bu kriterler çerçevesinde yatırım yapacak işletmelerin belirlenen kurallara dikkat etmeleri önemlidir.

IPARD – TKDK desteğine kimler başvuramaz?

DurumKoşul
İflas, konkordato veya tasfiye kararıTüzel kişilik, iflas, konkordato veya tasfiye kararı almış ve mal varlığı veya işlerinin yönetimi atanmış bir kayyum tarafından idare ediliyorsa destek alamaz.
Atanmış vasi yönetimiMal varlığı veya işlerinin yönetimi atanmış bir vasi tarafından idare ediliyorsa destek alamaz.
Vergi veya sosyal sigorta borcuTürkiye Cumhuriyeti yasalarına göre vergi veya sosyal sigorta primi ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyenler destek alamaz.
Adli sicil kaydı olanlarHırsızlık, kaçakçılık, dolandırıcılık gibi suçlardan adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanlar destek alamaz.
TKDK Kara Listesinde olanlarProje uygulama veya uygulama sonrası dönemde TKDK Kara Listesinde olanlar destek alamaz.
Destek dışı işletmelerTarım ve Orman Bakanlığı tarafından destek dışı işletmeler kapsamına alınanlar destek alamaz.
Terörle Mücadele Kanunu kapsamındakilerTerörle Mücadele Kanunu’na giren veya organize suçlardan adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanlar destek alamaz.
Suç kaydı olanlar (TCK 102., 103., 104.)Türk Ceza Kanunu’nun 102., 103. ve 104. Maddelerinde düzenlenen suçlardan adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanlar destek alamaz.
AB onaylı üçüncü ülke kuruluşuAB’nin (DG SANTE) web sitesinde hayvansal gıda kategorisinde AB onaylı üçüncü ülke kuruluşu olarak listelenen işletmeler destek alamaz.

Bu tabloda, başvuru sahibinin destek almasını engelleyen durumlar ve bu durumlarla ilgili koşullar özetlenmiştir.

IPARD – TKDK mali destek ve kaynak kriterleri

Fon ve Mali Destek Kaynağı

Yararlanıcıların alacağı mali destek, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan IPARD Program Fonu’ndan gelmektedir. Bu fon, “Kamu Katkısı” olarak bilinir ve geri ödemesiz olarak kullanılacaktır. Ancak, TKDK, fonun tamamını kullanmama veya belirli yatırım alanlarına destek sağlamama hakkını saklı tutar.

Uygun Harcama Tutarı ve Limitler

Yatırımlar için belirlenen uygun harcama tutarı, başvuru sahiplerinin dikkate alması gereken önemli bir kriterdir. Her sektör için belirlenen alt ve üst limitlere dikkat edilmelidir. Başvuru sahipleri, bu limitlerin dışına çıkmamalı ve yatırım bütçelerini bu çerçevede oluşturmalıdır. Online başvuru sistemi, belirlenen limitlerin üstünde uygun harcama girişine izin vermemektedir.

Fiyat Farkı Uygulaması

Makine ve ekipman ile yapım işlerine yapılan harcamaların toplamı, ilgili endeksler kullanılarak güncellenir. Ayrıca, başvuru kapanış ayı ile projenin PDSK toplantısı yapıldığı ay arasındaki süre dikkate alınarak fiyat farkı uygulanabilir.

Destek Oranları

Destek oranları, yatırım türüne göre değişiklik gösterir. Kamu katkısı belirli bir yüzdeyle hesaplanır ve bazı durumlarda ek destekler sağlanabilir. Ancak, kooperatiflerin ve tarımsal üretici birliklerinin tüzel kişiliğe sahip olmaması nedeniyle başvuruları uygun değildir.

Taksit Sayısı

Uygun harcamaların toplam değerine bağlı olarak ödeme taksitleri belirlenir. Belirli bir limit altındaki yatırımlar tek taksitte ödenirken, daha yüksek tutardaki yatırımlar için taksit sayısı artar. Ancak, inşaat işleriyle ilgili harcamalar için her bir bina veya yapı için tek taksit talep edilmelidir.

Bu bilgiler, başvuru sahiplerinin süreci daha iyi anlamalarına ve başvurularını uygun şekilde hazırlamalarına yardımcı olacaktır.

KonuAçıklama
Fon ve Mali Destek KaynağıYararlanıcılar, AB ve Türkiye Cumhuriyeti eş-finansmanından oluşan IPARD Program Fonu’ndan yararlanacaklar. Bu fon, “Kamu Katkısı” olarak bilinir.
Uygun Harcama Tutarı ve LimitlerSektörlere göre belirlenen alt ve üst uygun harcama limitleri şöyledir:
– Süt, Et ve Yumurta: 30.000 Avro ile 3.000.000 Avro arası
– Süt Toplama Merkezleri: 30.000 Avro ile 1.000.000 Avro arası
– Meyve ve Sebze: 30.000 Avro ile 1.250.000 Avro arası
– Su Ürünleri: 30.000 Avro ile 1.500.000 Avro arası
Fiyat Farkı UygulamasıMakine ve ekipman ile yapım işlerine yapılan harcamalar, ilgili endeksler kullanılarak güncellenir. Fiyat farkı uygulaması belirli şartlarda yapılır.
Destek Oranları– Baz kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının %50’sidir.
– Üretici örgütleri için kamu katkısı, toplam uygun harcama miktarının %70’idir.
– Atık su arıtma, döngüsel ekonomi ve yenilenebilir enerji yatırımlarına ilave %10 destek sağlanır.
Taksit Sayısı– Toplam uygun harcama tutarına bağlı olarak ödeme taksitleri belirlenir.
– 500.000 TL altındaki yatırımlarda ödeme tek taksitte yapılır.
– 500.000 TL ile 2.500.000 TL arası yatırımlarda en fazla 2 taksit yapılır.
– 2.500.000 TL üzerindeki yatırımlarda en fazla 3 taksit yapılır.

Uygun harcama kriterleri nelerdir?

İlk olarak, dört ana harcama alanı belirlenmiş: Makine-ekipman alımı, yapım işleri, hizmet alımları (genel harcamalar), ve görünürlük.

Makine-ekipman alımı, yapım işleri (inşaat) ve hizmet alımları genel harcamalarının toplamı en fazla %10’u aşmamalıdır. Bu alanlar genel olarak, altyapı ve teknolojiye yönelik yatırımları içerir. İş planı hazırlığı için ayrılan harcamalar da belirli kriterlere bağlı olarak hesaplanmaktadır.

Görünürlük harcamaları, AB finansmanı ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanının vurgulanması amacıyla yatırım bütçesine dahil edilmeli ve iş planında gösterilmelidir. Toplam uygun harcama tutarının %1’i kadar görünürlük gideri ayrılabilir.

Daha sonra, Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması için sektörlere özel uygun harcamalar belirtilmiş. Bu harcamalar, sektöre özgü ihtiyaçları ve gelişmeleri içerir. Örneğin, süt işleme, kırmızı et ve kanatlı eti sektörleri için özel harcamalar belirlenmiş.

Son olarak, elektrik ihtiyacını karşılamaya yönelik yenilenebilir enerji yatırımları da desteklenmektedir. Bu yatırımlar için belirli koşullar ve destek limitleri bulunmaktadır.

Uygun olmayan harcama kriterleri nelerdir?

Desteklenmeyen veya uygun olmayan harcamalar da belirtilmiştir:

 • Arazi ve mevcut binaların satın alınması,
 • İkinci el makine ve ekipman alımı,
 • Tüm vergiler,
 • İşletme giderleri,
 • Bakım ve amortisman giderleri,
 • Sigorta giderleri,
 • Her türlü kira gideri,
 • Kiralayanın marjı, faizin yeniden finansman maliyetleri, işletme giderleri ve sigorta masrafları gibi kira-satın alma ile bağlantılı maliyetler,
 • Banka ücretleri, teminat masrafları ve benzeri ücretler,
 • Döviz-TL ile ilgili dönüşüm masrafları, ücretleri ve kambiyo kayıpları,
 • Para cezaları, mali cezalar ve dava masrafları,
 • Yararlanıcı tarafından yapılan ayni katkılar,
 • Yardımın yönetimi ve uygulanmasında kamu idaresi tarafından üstlenilen masraflar, yani Program Otoritesine ait masraflar ve özellikle genel giderler, kira giderleri ve yönetim, uygulama, izleme ve kontrol faaliyetlerinde istihdam edilen personelin maaşları,
 • Perakende düzeyindeki yatırımlar.

Bu harcamalar için destek talebinde bulunulamaz ve desteklenmeyeceklerdir. Bu kısıtlamalar, desteklenen harcamaların belirlenmesi ve bütçenin etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla konmuştur.

IPARD – TKDK sıralama kriterleri

IPARD – TKDK başvurusu nereye yapılır?

Online başvurular, Başvuru Çağrı İlanında belirtilen son tarih ve saatine kadar tamamlanmalıdır. Tamamlanan başvuruların ardından, başvuru sahipleri belirtilen tarihler arasında başvuru paketlerini ilgili İl Koordinatörlüklerine veya İl İrtibat Ofislerine teslim etmelidir. Başvuru paketlerinin teslimi, belirtilen süreler içinde gerçekleşmelidir ve ilan edilen tarihten sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru sahiplerinin, başvuru teslimi aşamasında sorun yaşamamaları için son teslim gününü beklemeksizin mümkün olan en kısa sürede başvurularını tamamlamaları önemlidir.

IPARD – TKDK destek tutarları ne kadar?

Bu tablo, başvuru sahiplerinin desteklerin detaylarını daha rahat anlamalarına ve başvuru sürecinde doğru kararlar almalarına yardımcı olacaktır.

ProgramBütçe (Avro)Çağrıya Çıkılacak AyBaşvuru Dönemi
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklar66 milyonMartMayıs
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme80 milyonHaziranTemmuz
Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar90 milyonTemmuzAğustos
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (Açık Alanda Bitkisel Üretim Projelerine Yönelik Makine Ekipman Destekleri)12 milyonAğustosEylül

Soğuk hava deposu hibe desteği iletişim

Soğuk hava deposu hibe desteği hakkında detaylı bilgi almak ve danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız iletişim sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz.

Soğuk hava deposu hibe desteği KKYDP 2024

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) de tüzel ve gerçek kişilere yönelik soğuk hava deposu desteği veren devlet kurumları arasında yer almaktadır. Genellikle proje tutarı üç milyon liraya kadar olan yatırımların yüzde 50’si Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında hibe alabilmektedir.

Pek çok firma ve işletme soğuk hava deposu desteğinde de KKYDP kapsamında kurumsal destek alabilmektedir. “Soğuk Hava Depolarının Yapımı” konusunda verilen hibeler de belirli standartlara ve koşullara göre sunulmaktadır.

Soğuk hava deposu hibe desteği KKYDP başvurusu 2024

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında soğuk hava deposu devlet desteği başvurusu yapabilmek için ilk olarak çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olunması gerekmektedir. Bunun dışında belirtilen tarihlerde yapılan başvuru işlemleri dışında KKYDP başvurusu yaparak soğuk hava deposu desteği için hibe alabilmek mümkün değildir.

Farklı illerde ve farklı zamanlarda yapılan bu devlet desteklerinin yakından takip edilebilmesi açısından, bu alanda deneyimli ve profesyonel hizmet veren aracı kuruluşların desteğinin alınması faydalı olmaktadır. İl veya İlçe Tarım ve orman Müdürlüklerine başvurarak ÇKS kaydının oluşturulmasından sonra desteklenen proje alanlarına göre gerekli başvuru koşullarının yerine getirilmesi önemlidir.

Soğuk hava deposu hibe desteği KKYDP şartları 2024

Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik başvurularda soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni tesis başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilmektedir. Tarımsal amaçlı başvurular dışında soğuk hava deposu desteği alabilmek için yapılan başvurularda şu koşullar öne çıkmaktadır:

 1. Öncelikle soğuk hava depolarında depolama alanı 750 m2 den veya depolama hacmi 4500 m3 ten düşük olamaz ve doğal yapılar için depolama başvurusu kabul edilmez.
 2. Soğuk hava deposu için yapılan yeni tesis başvurularında hayvansal ürünler, su ürünleri ve bitkisel ürünler depolanama kapsamına alınabilmektedir.
 3. Eğer soğuk hava deposu başvurusu bağımsız bir tesis olarak yapılıyor ise niteliği yeni tesis, kodu ise TÜİ-Ç olmak durumundadır.
 4. Yapı kullanma izin belgesinin başvuru ekinde sunulması zorunludur.
 5. Ayrıca soğuk hava deposu inşaatı yapı ruhsatına tabi ise yapı ruhsatının veya yapı kayıt belgesinin başvuru ekinde sunulması şarttır.
 6. Soğuk hava deposuna ait giderlerin tamamı yeni tesis başvurularında inşaat gideri olarak bütçelendirilebilmektedir.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında soğuk hava deposu desteğinden faydalanılırken mevcut tesisin bir unsuru olarak hibe alınması planlanıyorsa farklı koşullar devreye girmektedir.

Bu tür durumlarda soğuk hava deposuna ait kapasite artırımı ya da teknoloji yenilenmesi amaçlı yapılan başvurularda da giderlerin tamamı inşaat gideri olarak bütçelendirilir. Ancak soğuk hava deposu tesislerine yönelik tamamlama ve kapasite artırımı başvuruları ile teknoloji yenileme ya da modernizasyon başvuruları bu hibe desteği kapsamına alınmamaktadır.

KAYNAK :

Konteyner Soğuk Hava Deposu
Soğuk Hava Deposu

Konteyner Soğuk Hava Deposu

Gıda endüstrisindeki hızlı gelişmeler, taze ürünlerin saklanması ve taşınmasında yeni yöntemlerin geliştirilmesine neden olmuştur. Bu alanda en dikkat çekici yeniliklerden biri, konteyner soğuk hava depolarının ortaya çıkmasıdır.

Konteyner soğuk hava deposu nedir?

Konteyner soğuk hava depoları, deniz yoluyla taşınan konteynerlerin içine entegre edilen özel soğutma sistemleri ile donatılmış depolama üniteleridir. Bu depolama sistemleri, içlerinde bulunan ürünleri belirli bir sıcaklık aralığında tutarak taze kalmasını sağlar. Genellikle taze meyve, sebze, deniz ürünleri ve et gibi hassas gıda maddelerinin uzun süreli saklanması ve taşınmasında kullanılırlar.

Konteyner soğuk hava depoları, özellikle uzun mesafeli deniz taşımacılığı sırasında ürünlerin kalitesini korumak amacıyla geliştirilmiştir.

konteyner soğuk hava deposu
konteyner soğuk hava deposu

Konteyner soğuk hava deposu nasıl çalışır?

Konteyner soğuk hava depoları, termal izolasyon sağlayan yüksek kaliteli malzemelerle inşa edilmiştir. İçerideki ürünlerin sıcaklığını istenilen seviyede tutabilmek için entegre soğutma sistemleri kullanılır. Bu sistemler, önceden belirlenmiş sıcaklık ve nem seviyelerini korumak için hassas sensörlerle donatılmıştır. Konteynerler, genellikle kapıları sıkıca kapatıldığında bile içerideki sıcaklığın dış etkenlerden etkilenmesini minimize edecek şekilde tasarlanmıştır.

Konteyner soğuk hava deposunun avantajları nelerdir?

 • Taze Kalite: Konteyner soğuk hava depoları, ürünlerin tazeliğini uzun süre boyunca korumalarına yardımcı olur. Bu, ihracat ve ithalat işlemlerinde ürünlerin kalitesini artırır.
 • Uzun Mesafe Taşıma: Geleneksel soğuk depolama yöntemleriyle kıyaslandığında, konteyner depoları ürünlerin daha uzun mesafeler boyunca taşınmasına olanak tanır.
 • Çevre Dostu: Modern konteyner soğuk hava depoları, enerji verimliliğini artırmak ve çevresel etkiyi azaltmak için gelişmiş teknolojileri kullanır.

konteyner soğuk hava deposu kurulumu

Faaliyetlerine başladığı günden bu yana sektörde en çok tercih edilen markalarından biri haline gelen firmamızda siz de bütçe dostu fiyat seçenekleri ile ihtiyaçlarınıza en uygun koşullarda konteyner projesi hazırlatabilir ve soğuk hava deponuza kavuşabilirsiniz.
konteyner soğuk hava deposu
konteyner soğuk hava deposu

Konteyner soğuk hava depoları, gıda endüstrisinde bir devrim yaratmıştır. Taze ürünlerin dünya çapında ticaretini artırarak mevsim dışı ürün tedarikini mümkün kılar. Aynı zamanda gıda israfını azaltarak daha sürdürülebilir bir üretim ve tüketim modeline katkıda bulunur.

Konteyner soğuk hava depoları, taze gıda ürünlerinin saklanması ve taşınmasında çağdaş bir çözüm sunan önemli bir teknolojik gelişmedir. Gıda endüstrisindeki etkileri, tedarik zincirini dönüştürerek daha kaliteli, çeşitli ve sürdürülebilir bir gıda arzını teşvik eder. Bu yenilikçi depolama yöntemi, gelecekte gıda güvenliği ve erişilebilirliği konularında kritik bir rol oynamaktadır.

Dondurularak Kurutulmuş Meyve (Fruit Drying)
Diğer

Dondurularak Kurutulmuş Meyve (Freeze Drying)

Dondurularak kurutulmuş meyve son zamanlarda popüler bir atıştırmalık olarak karşımıza çıkıyor. Hem lezzetli hem de sağlıklı olması, tüketiciler tarafından tercih edilmesine neden oluyor. Peki, dondurularak kurutulmuş meyve nedir ve hangi sağlık faydaları sunar? Bu yazımızda, dondurularak kurutulmuş meyve hakkında tüm merak edilenleri ele alacağız.

Dondurularak kurutulmuş meyve nedir?

Dondurularak kurutulmuş meyve, taze meyvelerin dondurulup daha sonra düşük sıcaklıkta kurutulmasıyla elde edilir. Bu işlem, meyve içindeki suyunu çıkarmak ve meyvenin raf ömrünü uzatmak için yapılır. Dondurularak kurutulan meyveler, taze meyvelere göre daha uzun raf ömrüne sahiptir ve kolay taşınabilirlikleri nedeniyle popüler bir atıştırmalık seçeneğidir.

Kurutulmuş meyve makinaları nedir?

Kurutulmuş meyve makinaları, meyveleri kurutarak daha uzun süre saklama ve kullanma imkanı sunan cihazlardır. Bu makinalar, meyvelerin suyunu alarak kurumasını sağlarlar. Bu sayede meyveler, daha uzun süre taze kalır ve besin değerleri kaybolmadan saklanabilirler. Kurutulmuş meyveler, özellikle atıştırmalık olarak tercih edilir ve sağlıklı bir alternatif olarak görülür.

kurutulmuş meyve makineleri
kurutulmuş meyve makineleri


Hangi meyveler dondurularak kurutulur?

Birçok meyve dondurularak kurutulabilir, ancak bazıları diğerlerine göre daha sık kullanılır. Kuru kayısı, kuru erik, kuru incir, hurma, kuru üzüm ve çilek gibi meyveler, dondurularak kurutulduğunda lezzetli ve besleyici bir atıştırmalık haline gelir.

Dondurularak kurutulmuş meyvelerin sağlık faydaları nelerdir?

Dondurularak kurutulan meyveler, taze meyvelerle benzer sağlık faydalarına sahiptir. İşte dondurularak kurutulan meyvelerin sağlık faydaları:

Yüksek Lif İçeriği

Dondurularak kurutulan meyveler, yüksek lif içeriği nedeniyle sindirim sağlığına yardımcı olur. Lif, bağırsak hareketliliğini artırır ve kabızlığı önler.

Vitamin ve Mineral Deposu

Dondurularak kurutulan meyveler, taze meyveler gibi bol miktarda vitamin ve mineral içerir. C vitamini, A vitamini, demir ve potasyum gibi önemli besin maddeleri, dondurularak kurutulan meyvelerde bulunur.

Antioksidan İçeriği

Dondurularak kurutulan meyveler, antioksidan bakımından zengindir. Antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak sağlıklı hücrelerinin zarar görmesini önleyerek kanser ve kalp hastalıkları gibi kronik hastalıkların önlenmesine yardımcı olur.

Düşük Kalorili

Dondurularak kurutulan meyveler, taze meyvelere göre daha düşük kalorili bir atıştırmalıktır. Bu nedenle, kilo kontrolü yapmak isteyenler tarafından tercih edilebilirler.

Şeker İçerikleri Daha Düşüktür

Dondurularak kurutulan meyveler, taze meyveler kadar şekerli değildir. Bu nedenle, diyabet hastaları veya sağlıklı bir diyet izleyenler tarafından tüketilebilirler.

Dondurularak Kurutulmuş Meyve
Dondurularak Kurutulmuş Meyve

Dondurularak kurutulmuş meyveler nasıl tüketilir?

Dondurularak kurutulan meyveler, taze meyvelerle aynı şekilde tüketilebilirler. Atıştırmalık olarak doğrudan tüketilebilecekleri gibi, kahvaltıda yoğurt veya süt ile karıştırılarak da tüketilebilirler.

Dondurularak kurutulmuş meyveler nereden satın alınabilir?

Dondurularak kurutulan meyveler, marketlerde ve online alışveriş sitelerinde bulunabilir. Taze meyveler gibi, dondurularak kurutulan meyveler de organik olarak yetiştirilebilir ve satın alınabilirler.

Dondurularak Kurutulmuş Meyveler Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Dondurularak kurutulan meyveler, taze meyvelere göre daha uzun raf ömrüne sahiptir. Ancak, kurutulmuş meyvelerin kalitesi, kurutuldukları koşullara bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, satın almadan önce ürün etiketini kontrol etmek ve kaliteli bir ürün almaya özen göstermek önemlidir.

Dondurularak Kurutulmuş Meyve
Dondurularak Kurutulan Meyve

Sıkça Sorulan Sorular

Dondurularak kurutulan meyveler, sağlıklı ve lezzetli bir atıştırmalık seçeneği olarak öne çıkıyor. Yüksek lif, vitamin, mineral ve antioksidan içerikleriyle sindirim sağlığından kalp sağlığına kadar birçok fayda sağlıyorlar.

Dondurularak kurutulmuş meyveler saklama koşulları nelerdir?

Dondurularak kurutulan meyveler, kuru ve serin bir yerde saklanmalıdır. Direkt güneş ışığından ve nemden korunmalıdırlar. Ayrıca, açıldıktan sonra hava almayacak şekilde kapalı bir kapta saklanmalıdırlar.

Hangi meyveler dondurularak kurutulabilir?

Dondurularak kurutulabilen meyveler arasında çilek, ahududu, böğürtlen, muz, elma, armut, kayısı, üzüm ve şeftali gibi birçok çeşit bulunur.

Dondurularak kurutulmuş meyveler sağlıklı mıdır?

Evet, dondurularak kurutulan meyveler sağlıklı bir atıştırmalık seçeneğidir. Yüksek lif, vitamin, mineral ve antioksidan içerikleriyle birçok fayda sağlarlar.

Dondurularak kurutulmuş meyveler kalori içerir mi?

Evet, dondurularak kurutulan meyveler kalori içerirler. Ancak, taze meyvelere göre daha düşük kalorili bir atıştırmalık seçeneğidirler.

Dondurularak kurutulmuş meyveler diyet yapanlar için uygun mu?

Evet, dondurularak kurutulan meyveler diyet yapanlar için uygun bir atıştırmalık seçeneğidir. Düşük kalorili ve düşük şeker içerikleri nedeniyle kilo kontrolü yapmak isteyenler veya sağlıklı bir diyet izleyenler tarafından tercih edilebilirler.

Soğuk Hava Deposu Maliyeti
Soğuk Hava Deposu

Soğuk Hava Deposu Maliyeti 2023

Soğuk hava deposu maliyeti hesaplanırken, temel kriterlerin dışında bir soğuk hava deposu kurulum maliyetini etkileyen ince detaylar yer almaktadır. Soğuk depo maliyetleri, soğuk hava tesisi kurmak isteyen kişiler tarafından oldukça araştırılmaktadır.

Soğuk hava deposu maliyeti

Pek çok sektörde ihtiyaç duyulan soğuk hava deposu, belirli bir maliyet hesabı ile gerçekleştirilen sistemlerdir. Soğuk hava deposunun ne amaçla ve hangi ürünler için kullanılacağı faktörleri, bu sistemin maliyetini belirleyen temel kriterler olacaktır.

Bu yüzden soğuk hava deposu maliyet hesaplamasında mutlaka göz önünde bulundurulması gereken faktörler şunlardır:

 1. Depolanacak ürünün ne olduğu (meyve, sebze, et, süt ürünleri, dondurulmuş ürünler vb.)
 2. Depolanacak ürün miktarı (500 ton, bin ton, 2 bin ton, 5 bin ton vb.)
 3. Deponun kurulacağı tesisin kendine has iklim koşulları ve yeri

Soğuk hava deposunda sabit maliyetlerden bahsetmek mümkün değildir. Hangi şehirde ve ne amaçla kurulacağı gibi detaylar soğuk hava deposu maliyetlerinde hesaba katılan önemli detaylardır.

Soğuk Hava Deposu Maliyeti
Soğuk Hava Deposu Maliyeti

Soğuk hava deposu maliyet analizi

Uzman mühendis ekiplerinin en ideal şekilde kurulum sağlarken soğuk hava deposunun gereksinimlerine göre maliyet belirledikleri bilinmektedir. Örneğin soğuk hava deposu maliyetini etkileyen bazı kriterler şunlardır:

 1. Kamera kurulumu olup olmaması,
 2. Derece ekranının modeli ve kalitesi,
 3. Depoda kullanılacak soğutma motorlarının adedi,
 4. Soğutma motorlarının çalışma hızı,
 5. Depoda kullanılacak malzemelerin kalitesi,
 6. Soğutma motorlarının elektrik maliyeti ve enerji sarfiyatı,
 7. Led aydınlatma ve termostat
 8. Özel mimari projeler

Bunun gibi detaylar soğuk hava deposunun üretiminde ve hazırlanışında karşılaşılacak maliyetleri de belirleyen faktörlerdir. Dolayısıyla soğuk hava deposu imalatında bu kriterlerin mutlaka göz önünde bulundurulmasına önem verilmelidir.

Soğuk hava deposu kurulumu

İhtiyaçlarınız için şirketimizi tercih ederek ihtiyaçlarınızı karşılayacak ölçülerde soğuk hava depolarına ulaşabilirsiniz.

10 metrekare soğuk hava deposu maliyeti

10 m2 alan için kurulacak soğuk hava deposu tesisi maliyeti tahmini olarak şu şekildedir;

AlanTahmini Maliyet
10 m23.750 €
10 m2 soğuk hava deposu fiyatı

20 metrekare soğuk hava deposu maliyeti

20 m2 alan için kurulacak soğuk hava deposu tesisi maliyeti tahmini olarak şu şekildedir;

AlanTahmini Maliyet
20 m26.000 €
20 m2 soğuk hava deposu fiyatı
Soğuk Hava Deposu Devlet Desteği

Soğuk Hava Deposu Hibe Desteği

Soğuk hava deposu hibe desteği hakkında detaylı bilgi almak için diğer konumuzu ziyaret edebilirsiniz.

50 m2 soğuk hava deposu maliyeti

50 m2 alan için kurulacak soğuk hava deposu tesisi maliyeti tahmini olarak şu şekildedir;

AlanTahmini Maliyet
50 m218.000 €
50 m2 soğuk hava deposu fiyatı

100 m2 soğuk hava deposu maliyeti

100 m2 alan için kurulacak soğuk hava deposu tesisi maliyeti tahmini olarak şu şekildedir;

AlanTahmini Maliyet
100 m230.000 €
100 m2 soğuk hava deposu fiyatı

500 m2 soğuk hava deposu maliyeti

500 m2 alan için kurulacak soğuk hava deposu tesisi maliyeti tahmini olarak şu şekildedir;

AlanTahmini Maliyet (İnşaat Dahil)
500 m2300.000 €
500 m2 soğuk hava deposu fiyatı

1000 m2 soğuk hava deposu maliyeti

1000 m2 alan için kurulacak soğuk hava deposu tesisi maliyeti tahmini olarak şu şekildedir;

AlanTahmini Maliyet (İnşaat Dahil)
1000 m2600.000 €
1000 m2 soğuk hava deposu fiyatı

100 tonluk soğuk hava deposu maliyeti

100 tonluk alan için kurulacak soğuk hava deposu tesisi maliyeti tahmini olarak şu şekildedir;

AlanTahmini Maliyet
100 ton22.000 €
100 ton soğuk hava deposu fiyatı

500 tonluk soğuk hava deposu maliyeti

500 tonluk alan için kurulacak soğuk hava deposu tesisi maliyeti tahmini olarak şu şekildedir;

AlanTahmini Maliyet (İnşaat Dahil)
500 ton200.000 €
500 ton soğuk hava deposu fiyatı

1000 tonluk soğuk hava deposu maliyeti

1000 tonluk alan için kurulacak soğuk hava deposu tesisi maliyeti tahmini olarak şu şekildedir;

AlanTahmini Maliyet (İnşaat Dahil)
1000 ton400.000 €
1000 ton soğuk hava deposu fiyatı

Uzman mühendis ekiplerinin ve bu alanda deneyimli kişilerin gözlemleri ve planlamaları neticesinde soğuk hava deposu maliyetleri belirlenmektedir.

1235
×