wp

Soğuk Hava Deposu Devlet Desteği


Soğuk Hava Deposu Devlet Desteği

 • 09.04.2021
 • 131

Soğuk hava deposu kurmak isteyenler için gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti resmi kurumlarının gerekse de uluslararası alanda tarım verimliliğini arttırmayı planlayan kuruluşların maddi destek programları bulunmaktadır. Bunlar arasında ilk defa soğuk hava deposu kuracak kişiler için devlet desteği kapsamında 2021 yılında sunulan hizmetlerden bazıları şunlardır:

 1. IPARD soğuk hava deposu desteği
 2. TKDK soğuk hava deposu desteği
 3. KKYDK soğuk hava deposu desteği

Tarımsal verimliliği arttırmak ve başta gıda ürünleri olmak üzere soğuk zincir tedarikine ihtiyaç duyulan alanlarda işletmeleri desteklemek amacıyla bu programlar büyük ilgi görmektedir. İşletme sahiplerinin bu programlardan yararlanabilmesi için gerekli başvuruları yapmaları ve istenen koşulları sağlamaları beklenmektedir.

Soğuk Hava Deposu Desteği IPARD 2021

IPARD, soğuk hava deposu için devlet desteği almak isteyen işletme sahiplerinin faydalanabileceği kalkınma programlarından biridir. IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla başlatılan, Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında devreye alınan Kırsal Kalkınma programıdır. Instrument for Pre Accesion Assistance – IPA kapsamında verilen bu destek sayesinde soğuk hava deposu kullanımı gerçekleştirilebilmektedir. Programın uygulama çerçevesine alınan illerde şu kapsamda faaliyetler gösterilmektedir:

 1. Süt ve süt ürünlerinin işleme ve pazarlanması
 2. Et ve et ürünlerinin işleme ve pazarlanması
 3. Meyve ve sebze ürünlerinin işleme ve pazarlanması

Bu şekilde üreticinin desteklenmesini amaçlayan IPARD programının hedefleri tarım sektörünün sürdürülebilir modernizasyonuna katkı sağlamaktır. Böylelikle kırsal alanların kalkınması ve daha verimli hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Soğuk Hava Deposu Desteği IPARD Başvurusu 2021

IPARD programı kapsamında soğuk hava deposu desteğinden yararlanılabilmesi için gerekli başvuruların tamamlanması önemlidir. Faydalanıcılara özel kriterler karşılığında sağlanan mali destek ve soğuk hava deposu desteği, AB ve Türkiye Cumhuriyeti finansmanından oluşturulan IPARD Program fonu tarafından verilmektedir. IPARD programına başvuruda bulunarak soğuk hava deposu desteğinden faydalanmak mümkündür.

IPARD projesi kapsamında dikkat edilmesi gereken bazı kriterler bulunmaktadır. Öncelikle işletmesi ve şirketi içinde hiç soğuk hava deposu olmayanlar başvuru yapabilme imkanına sahip olmaktadır. Burada amaç nihai soğuk hava deposu kapasitesinin toplamda 10 bin metreküp hacim limitini geçmemesine dikkat edilmelidir. Bunun yanı sıra söz konusu kriterlerin yatırımın soğuk hava deposu içermesi durumunda geçerli olduğu da unutulmamalıdır. Başka devlet destekleri için faydalanıcılarda farklı koşullar aranmaktadır.

Soğuk Hava Deposu Desteği IPARD Şartları 2021

IPARD programı, Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması alt tedbiri kapsamında yapılacak soğuk hava deposu veya herhangi bir uygun harcamanın tamamen destek kapsamında olacak şekilde kullanılması gerekmektedir. Aksi halde bu kapsama alınmayan diğer ürünler için veya ana işlevinden farklı amaçlarla kullanılması uygun olmadığı için IPARD soğuk hava deposu desteğinden yararlanılamamaktadır. Son olarak bu devlet desteğinden yararlanmak isteyenlerin daha önce hiç soğuk hava deposuna sahip olmaması ve kurulacak deponun da 10 bin metreküp hacim limitinden küçük olması gerekli şartlar arasında yer almaktadır.

Soğuk Hava Deposu Desteği TKDK 2021

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu olarak bilinen ve kısaltması TKDK olan bu kurum, 4 Mayıs 2007 yılında çıkartılan 5648 sayılı kanun kapsamında kurulmuştur. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren TKDK, kamu tüzel kişiliğini idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli bir kamu kuruluşu olarak üreticilere bazı destekler sunmaktadır. Ulusal kalkınma planı kapsamında her yıl güncellenen strateji ve hedefler doğrultusunda kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetler, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Avrupa Birliği ve benzeri uluslararası kuruluşlardan elde edilen kaynakları da kapsayacak şekilde faaliyet gösteren TKDK bu hedefleri doğrultusunda üreticilere soğuk hava deposu desteği de sunmaktadır. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eş Finansmanı ile oluşturulan IPARD dışında kamu katkısı olarak adlandırılan bu destek, gerçekleştirilmiş yatırımları için geri ödemesiz olarak kullanılmaktadır.

Soğuk Hava Deposu Desteği TKDK Başvurusu 2021

Soğuk hava deposu desteği de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun üreticilere sunmuş olduğu destekler içinde yer almaktadır. Hibe şeklinde olan yani geri ödemesiz şekilde verilen maddi desteklerden yararlanarak soğuk hava deposu kurmak isteyen üretici ya da tedarikçilerin bazı koşullara dikkat etmesi gerekmektedir. Başvuru işlemleri, online platform üzerinden yapılabilmektedir. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu resmi internet sitesi üzerinden soğuk hava deposu desteği için gerekli başvuru işlemlerinin başlatılması mümkündür.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, farklı illerde farklı koşullar altında tarımsal ve soğuk hava deposu gibi ticari destekli finansman imkanları sunmaktadır. Bu yüzden başvuruda bulunacak kişinin TKDK soğuk hava deposu için başlatılan program kapsamında aynı şehirde ikamet etmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra devletten tarımsal hibe ve teşvik alabilmek için aranan şartların başında da Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Soğuk Hava Deposu Desteği TKDK Şartları 2021

Soğuk hava deposu desteğine başvuruda bulunmak için sosyal güvence, düzenli gelir getirici işler ve esnaflık gibi kriterlere dikkat edilmektedir. ÇKS kayıtlı kişiler Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından sunulan hibe ve desteklerden yararlanabilme imkanına sahiptir. Bu alanda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu kapsamında soğuk hava deposu desteğinden yararlanabilmek içi şu şartları taşımak gerekmektedir:

 1. Yatırımcı gerçek kişi ya da KOBİ statüsünde tüzel kişi olmak zorunadır.
 2. Başvuru sahibinin, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine ya da bakanlığın oluşturduğu diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce başvuru yapmış olması gerekmektedir.
 3. Tüzel kişilikler, kuruluş sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili olan yatırım konularında hibe desteğine başvuruda bulunabilirler.
 4. Yatırımcılar, ilgili tebliğ ve yasa kapsamında, tüm Türkiye genelinde sadece 1 adet projeye başvuruda bulunabilirler.
 5. Soğuk hava deposu için gerekli görülen yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgeleri ile kayıt belgesinin mutlaka başvuru konusuyla uyumlu olması zorunludur.
 6. Yeni yatırımlarda yapılan başvurularda yatırım yerinin mülkiyetinin başvuru sahibine ait olması gerekmektedir.

Bu koşulları sağlayan gerçek veya tüzel kişilerin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu kapsamında verilen soğuk hava deposu devlet desteği ve hibelerinden yararlanması mümkün olmaktadır. Ancak belirli koşullara ve başvuru tarihlerine de dikkat edilmesi önemlidir. Dolayısıyla soğuk hava deposu kurmak için hibe arayan kişilerin bu alanda deneyimli aracı kurumlarla desteklenmesi ve hibe başvurusunda bulunması faydalı sonuçlar doğurmaktadır.

Soğuk Hava Deposu Desteği KKYDP 2021

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) de tüzel ve gerçek kişilere yönelik soğuk hava deposu desteği veren devlet kurumları arasında yer almaktadır. Genellikle proje tutarı iki buçuk milyon liraya kadar olan yatırımların yüzde 50’si Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında hibe alabilmektedir. Pek çok firma ve işletme soğuk hava deposu desteğinde de KKYDP kapsamında kurumsal destek alabilmektedir. “Soğuk Hava Depolarının Yapımı” konusunda verilen hibeler de belirli standartlara ve koşullara göre sunulmaktadır.

Soğuk Hava Deposu Desteği KKYDP Başvurusu 2021

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında soğuk hava deposu devlet desteği başvurusu yapabilmek için ilk olarak çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olunması gerekmektedir. Bunun dışında belirtilen tarihlerde yapılan başvuru işlemleri dışında KKYDP başvurusu yaparak soğuk hava deposu desteği için hibe alabilmek mümkün değildir. Farklı illerde ve farklı zamanlarda yapılan bu devlet desteklerinin yakından takip edilebilmesi açısından, bu alanda deneyimli ve profesyonel hizmet veren aracı kuruluşların desteğinin alınması faydalı olmaktadır. İl veya İlçe Tarım ve orman Müdürlüklerine başvurarak ÇKS kaydının oluşturulmasından sonra desteklenen proje alanlarına göre gerekli başvuru koşullarının yerine getirilmesi önemlidir.

Soğuk Hava Deposu Desteği KKYDP Şartları 2021

Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik başvurularda soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni tesis başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilmektedir. Tarımsal amaçlı başvurular dışında soğuk hava deposu desteği alabilmek için yapılan başvurularda şu koşullar öne çıkmaktadır:

 1. Öncelikle soğuk hava depolarında depolama alanı 750 m2 den veya depolama hacmi 4500 m3 ten düşük olamaz ve doğal yapılar için depolama başvurusu kabul edilmez.
 2. Soğuk hava deposu için yapılan yeni tesis başvurularında hayvansal ürünler, su ürünleri ve bitkisel ürünler depolanama kapsamına alınabilmektedir.
 3. Eğer soğuk hava deposu başvurusu bağımsız bir tesis olarak yapılıyor ise niteliği yeni tesis, kodu ise TÜİ-Ç olmak durumundadır.
 4. Yapı kullanma izin belgesinin başvuru ekinde sunulması zorunludur.
 5. Ayrıca soğuk hava deposu inşaatı yapı ruhsatına tabi ise yapı ruhsatının veya yapı kayıt belgesinin başvuru ekinde sunulması şarttır.
 6. Soğuk hava deposuna ait giderlerin tamamı yeni tesis başvurularında inşaat gideri olarak bütçelendirilebilmektedir.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında soğuk hava deposu desteğinden faydalanılırken mevcut tesisin bir unsuru olarak hibe alınması planlanıyorsa farklı koşullar devreye girmektedir. Bu tür durumlarda soğuk hava deposuna ait kapasite artırımı ya da teknoloji yenilenmesi amaçlı yapılan başvurularda da giderlerin tamamı inşaat gideri olarak bütçelendirilebilmektedir. Ancak soğuk hava deposu tesislerine yönelik tamamlama ve kapasite artırımı başvuruları ile teknoloji yenileme ya da modernizasyon başvuruları bu hibe desteği kapsamına alınmamaktadır.

Soğuk Hava Deposu Nedir ve Ne İşe Yarar

Devlet destekli olacak şekilde hibe programı kapsamında alınabilen finansmanlar ile kurulan soğuk hava deposu, özellikle gıda tedarik zincirlerinde ve üretimde çok önemli bir görev üstlenmektedir. Sıcak ortamda tutulması durumunda bozulacak ürünlerin daha uzun süre boyunca sorunsuz şekilde korunması amacıyla kurulan soğutma sistemlerine soğuk hava deposu veya soğuk hava odası adı verilmektedir. Bu sistemler soğuk ortamda muhafaza edilmediği durumlarda özelliğini kaybeden özellikle gıda ürünleri için mutlaka olması gereken sistemlerdir.

Soğuk Hava Deposu Özellikleri ve Avantajları Nelerdir

Yaş meyve ve sebzelerin raf ömürlerinin uzun olabilmesi için soğuk hava depolarının optimum muhafaza koşullarını sağlayacak şekilde projelendirilip kurulması önemlidir. Bu noktada profesyonel iklimlendirme yapılmalıdır. Yaş sebzelerin dondurulması halinde hücre zarları çatladığı için doğal ortamına getirildiğinde normal özelliklerinin kaybolduğu gözlemlenmektedir. Bu sebeple gıda ürünlerinin donma derecelerinin üzerinde muhafaza edilebilmesi için gerekli tüm destekler soğuk hava depoları sayesinde ayarlanabilmektedir.

Soğuk Hava Deposu Maliyetleri Ne Kadardır

Soğuk hava deposu kurulumunda farklı maliyet hesaplamaları yapılmaktadır. Bu maliyetler, soğuk hava deposu içinde tutulacak ürünün niteliği, ihtiyaçları, boyutları ve muhafaza edileceği süreye bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Ayrıca soğuk hava deposunun kurulacağı ortamın iklim koşulları ve kapasitesi de maliyetleri etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır. Tüm bu maliyetleri giderebilmek adına işletmelere devlet destekli soğuk hava deposu hibe programları sunulmaktadır.Renault
Nestle
Kafkas Şekerleme
Kardelen Şekerleme
Tüpraş
Övün Et