Kategori: Soğuk Hava Deposu

Soğuk Hava Depoları hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı kategori sayfasıdır.
Soğuk Hava Deposu Hibe Desteği
Soğuk Hava Deposu

Soğuk Hava Deposu Hibe Desteği 2023

Soğuk hava deposu hibe desteği almak isteyenler için gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti resmi kurumlarının gerekse de uluslararası alanda tarım verimliliğini arttırmayı planlayan kuruluşların maddi destek programları bulunmaktadır.

Devlet destekli soğuk hava deposu

İlk defa soğuk hava deposu kuracak kişiler için devlet desteği kapsamında 2023 yılında sunulan hizmetlerden bazıları şunlardır:

 1. IPARD soğuk hava deposu hibe desteği
 2. TKDK soğuk hava deposu desteği
 3. KKYDK soğuk hava deposu desteği

Tarımsal verimliliği arttırmak ve başta gıda ürünleri olmak üzere soğuk zincir tedarikine ihtiyaç duyulan alanlarda işletmeleri desteklemek amacıyla bu programlar büyük ilgi görmektedir. İşletme sahiplerinin bu programlardan yararlanabilmesi için gerekli başvuruları yapmaları ve istenen koşulları sağlamaları beklenmektedir.

Soğuk Hava Deposu Hibe Desteği
Soğuk Hava Deposu Hibe Desteği

Soğuk hava deposu hibe desteği IPARD 2023

IPARD, soğuk hava deposu için devlet desteği almak isteyen işletme sahiplerinin faydalanabileceği kalkınma programlarından biridir. IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla başlatılan, Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında devreye alınan Kırsal Kalkınma programıdır.

Instrument for Pre Accesion Assistance – IPA kapsamında verilen bu destek sayesinde soğuk hava deposu kullanımı gerçekleştirilebilmektedir. Programın uygulama çerçevesine alınan illerde şu kapsamda faaliyetler gösterilmektedir:

 1. Süt ve süt ürünlerinin işleme ve pazarlanması
 2. Et ve et ürünlerinin işleme ve pazarlanması
 3. Meyve ve sebze ürünlerinin işleme ve pazarlanması

Bu şekilde üreticinin desteklenmesini amaçlayan IPARD programının hedefleri tarım sektörünün sürdürülebilir modernizasyonuna katkı sağlamaktır. Böylelikle kırsal alanların kalkınması ve daha verimli hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Soğuk hava deposu hibe desteği IPARD başvurusu 2023

IPARD programı kapsamında soğuk hava deposu desteğinden yararlanılabilmesi için gerekli başvuruların tamamlanması önemlidir. Faydalanıcılara özel kriterler karşılığında sağlanan mali destek ve soğuk hava deposu desteği, AB ve Türkiye Cumhuriyeti finansmanından oluşturulan IPARD Program fonu tarafından verilmektedir. IPARD programına başvuruda bulunarak soğuk hava deposu desteğinden faydalanmak mümkündür.

IPARD projesi kapsamında dikkat edilmesi gereken bazı kriterler bulunmaktadır. Öncelikle işletmesi ve şirketi içinde hiç soğuk hava deposu olmayanlar başvuru yapabilme imkanına sahip olmaktadır.

Burada amaç nihai soğuk hava deposu kapasitesinin toplamda 10 bin metreküp hacim limitini geçmemesine dikkat edilmelidir. Bunun yanı sıra söz konusu kriterlerin yatırımın soğuk hava deposu içermesi durumunda geçerli olduğu da unutulmamalıdır. Başka devlet destekleri için faydalanıcılarda farklı koşullar aranmaktadır.

Soğuk hava deposu hibe desteği IPARD şartları 2023

IPARD programı, Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması alt tedbiri kapsamında yapılacak soğuk hava deposu veya herhangi bir uygun harcamanın tamamen destek kapsamında olacak şekilde kullanılması gerekmektedir. Aksi halde bu kapsama alınmayan diğer ürünler için veya ana işlevinden farklı amaçlarla kullanılması uygun olmadığı için IPARD soğuk hava deposu desteğinden yararlanılamamaktadır.

Son olarak bu devlet desteğinden yararlanmak isteyenlerin daha önce hiç soğuk hava deposuna sahip olmaması ve kurulacak deponun da 10 bin metreküp hacim limitinden küçük olması gerekli şartlar arasında yer almaktadır.

Soğuk hava deposu maliyeti

Soğuk Hava Deposu Maliyeti

Soğuk hava deposu maliyeti hakkında detaylı bilgi almak için diğer konumuzu ziyaret edebilirsiniz.

Soğuk hava deposu hibe desteği TKDK 2023

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu olarak bilinen ve kısaltması TKDK olan bu kurum, 4 Mayıs 2007 yılında çıkartılan 5648 sayılı kanun kapsamında kurulmuştur. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren TKDK, kamu tüzel kişiliğini idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli bir kamu kuruluşu olarak üreticilere bazı destekler sunmaktadır.

Ulusal kalkınma planı kapsamında her yıl güncellenen strateji ve hedefler doğrultusunda kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetler, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Avrupa Birliği ve benzeri uluslararası kuruluşlardan elde edilen kaynakları da kapsayacak şekilde faaliyet gösteren TKDK bu hedefleri doğrultusunda üreticilere soğuk hava deposu desteği de sunmaktadır.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eş Finansmanı ile oluşturulan IPARD dışında kamu katkısı olarak adlandırılan bu destek, gerçekleştirilmiş yatırımları için geri ödemesiz olarak kullanılmaktadır.

Soğuk hava deposu hibe desteği TKDK başvurusu 2023

Soğuk hava deposu desteği de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun üreticilere sunmuş olduğu destekler içinde yer almaktadır. Hibe şeklinde olan yani geri ödemesiz şekilde verilen maddi desteklerden yararlanarak soğuk hava deposu kurmak isteyen üretici ya da tedarikçilerin bazı koşullara dikkat etmesi gerekmektedir.

Soğuk hava hibe desteği başvuru işlemleri, online platform üzerinden yapılabilmektedir. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu resmi internet sitesi üzerinden soğuk hava deposu desteği için gerekli başvuru işlemlerinin başlatılması mümkündür.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, farklı illerde farklı koşullar altında tarımsal ve soğuk hava deposu gibi ticari destekli finansman imkanları sunmaktadır. Bu yüzden başvuruda bulunacak kişinin TKDK soğuk hava deposu için başlatılan program kapsamında aynı şehirde ikamet etmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra devletten tarımsal hibe ve teşvik alabilmek için aranan şartların başında da Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Soğuk hava deposu hibe desteği TKDK şartları 2023

Soğuk hava deposu hibe desteğine başvuruda bulunmak için sosyal güvence, düzenli gelir getirici işler ve esnaflık gibi kriterlere dikkat edilmektedir. ÇKS kayıtlı kişiler Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından sunulan hibe ve desteklerden yararlanabilme imkanına sahiptir.

Bu alanda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu kapsamında soğuk hava deposu desteğinden yararlanabilmek içi şu şartları taşımak gerekmektedir:

 1. Yatırımcı gerçek kişi ya da KOBİ statüsünde tüzel kişi olmak zorunadır.
 2. Başvuru sahibinin, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine ya da bakanlığın oluşturduğu diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce başvuru yapmış olması gerekmektedir.
 3. Tüzel kişilikler, kuruluş sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili olan yatırım konularında hibe desteğine başvuruda bulunabilirler.
 4. Yatırımcılar, ilgili tebliğ ve yasa kapsamında, tüm Türkiye genelinde sadece 1 adet projeye başvuruda bulunabilirler.
 5. Soğuk hava deposu için gerekli görülen yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgeleri ile kayıt belgesinin mutlaka başvuru konusuyla uyumlu olması zorunludur.
 6. Yeni yatırımlarda yapılan başvurularda yatırım yerinin mülkiyetinin başvuru sahibine ait olması gerekmektedir.

Bu koşulları sağlayan gerçek veya tüzel kişilerin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu kapsamında verilen soğuk hava deposu devlet desteği ve hibelerinden yararlanması mümkün olmaktadır. Ancak belirli koşullara ve başvuru tarihlerine de dikkat edilmesi önemlidir.

Dolayısıyla soğuk hava deposu kurmak için hibe arayan kişilerin bu alanda deneyimli aracı kurumlarla desteklenmesi ve hibe başvurusunda bulunması faydalı sonuçlar doğurmaktadır.

Soğuk hava deposu hibe desteği iletişim

Soğuk hava deposu hibe desteği hakkında detaylı bilgi almak ve danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız iletişim sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz.

Soğuk hava deposu hibe desteği KKYDP 2023

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) de tüzel ve gerçek kişilere yönelik soğuk hava deposu desteği veren devlet kurumları arasında yer almaktadır. Genellikle proje tutarı üç milyon liraya kadar olan yatırımların yüzde 50’si Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında hibe alabilmektedir.

Pek çok firma ve işletme soğuk hava deposu desteğinde de KKYDP kapsamında kurumsal destek alabilmektedir. “Soğuk Hava Depolarının Yapımı” konusunda verilen hibeler de belirli standartlara ve koşullara göre sunulmaktadır.

Soğuk hava deposu hibe desteği KKYDP başvurusu 2023

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında soğuk hava deposu devlet desteği başvurusu yapabilmek için ilk olarak çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olunması gerekmektedir. Bunun dışında belirtilen tarihlerde yapılan başvuru işlemleri dışında KKYDP başvurusu yaparak soğuk hava deposu desteği için hibe alabilmek mümkün değildir.

Farklı illerde ve farklı zamanlarda yapılan bu devlet desteklerinin yakından takip edilebilmesi açısından, bu alanda deneyimli ve profesyonel hizmet veren aracı kuruluşların desteğinin alınması faydalı olmaktadır. İl veya İlçe Tarım ve orman Müdürlüklerine başvurarak ÇKS kaydının oluşturulmasından sonra desteklenen proje alanlarına göre gerekli başvuru koşullarının yerine getirilmesi önemlidir.

Soğuk hava deposu hibe desteği KKYDP şartları 2023

Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik başvurularda soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni tesis başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilmektedir. Tarımsal amaçlı başvurular dışında soğuk hava deposu desteği alabilmek için yapılan başvurularda şu koşullar öne çıkmaktadır:

 1. Öncelikle soğuk hava depolarında depolama alanı 750 m2 den veya depolama hacmi 4500 m3 ten düşük olamaz ve doğal yapılar için depolama başvurusu kabul edilmez.
 2. Soğuk hava deposu için yapılan yeni tesis başvurularında hayvansal ürünler, su ürünleri ve bitkisel ürünler depolanama kapsamına alınabilmektedir.
 3. Eğer soğuk hava deposu başvurusu bağımsız bir tesis olarak yapılıyor ise niteliği yeni tesis, kodu ise TÜİ-Ç olmak durumundadır.
 4. Yapı kullanma izin belgesinin başvuru ekinde sunulması zorunludur.
 5. Ayrıca soğuk hava deposu inşaatı yapı ruhsatına tabi ise yapı ruhsatının veya yapı kayıt belgesinin başvuru ekinde sunulması şarttır.
 6. Soğuk hava deposuna ait giderlerin tamamı yeni tesis başvurularında inşaat gideri olarak bütçelendirilebilmektedir.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında soğuk hava deposu desteğinden faydalanılırken mevcut tesisin bir unsuru olarak hibe alınması planlanıyorsa farklı koşullar devreye girmektedir.

Bu tür durumlarda soğuk hava deposuna ait kapasite artırımı ya da teknoloji yenilenmesi amaçlı yapılan başvurularda da giderlerin tamamı inşaat gideri olarak bütçelendirilmektedir. Ancak soğuk hava deposu tesislerine yönelik tamamlama ve kapasite artırımı başvuruları ile teknoloji yenileme ya da modernizasyon başvuruları bu hibe desteği kapsamına alınmamaktadır.

Ev tipi soğuk hava deposu
Soğuk Hava Deposu

Ev Tipi Soğuk Hava Deposu 2023

Endüstriyel kullanımlara özgü büyük çaplı soğuk hava depolarının yanı sıra günümüzde bireysel çapta kullanılan ev tipi soğuk hava deposu kullanımına yoğun talep bulunmaktadır.

Her evde gıda ürünlerinin ilk günkü tazeliğini koruyarak uzun süreler boyunca muhafaza edilmesi için ev tipi soğuk hava depoları kullanılabilir. Gelişen teknoloji ile birlikte, soğuk oda sistemler sadece endüstriyel alanda değil aynı zamanda bireysel kullanım için de tasarlanan modeller öne çıkmaktadır.

Ev tipi soğuk hava depoları, buzdolabı ile karıştırılmamalıdır. Ürünlerin tazeliğini koruyarak, uzun süre bozulmadan muhafaza edilmesi için kullanılan bu sistemler buzdolaplarına göre çok daha geniş kapasitelere sahiptir.

Dolayısıyla bir buzdolabının en az 4 katı kadar ürün muhafaza edebilme özelliği sayesinde tercih edilmektedir. Bu alanda müşteri memnuniyeti odaklı hizmet sunan firmamız, birinci sınıf kalitedeki paneller ve ekipmanlar ile istenilen koşullarda ev tipi soğuk hava depoları kurulumu gerçekleştirmektedir.

Ev tipi soğuk hava deposu

Müşterilerimizden gelen talepleri değerlendiren uzman proje ekibimiz, evinizin kiler, çamaşır odası ya da farklı bölümlerine soğuk oda sistemi kurulumu yapmaktadır. Sanayi tipinde olduğu gibi ev tipi soğuk hava depolarının da tasarlanması ve proje aşamasında soğuk odada bulundurulacak ürünler dikkate alınmaktadır. Evlerin çeşitli odalarına hazırlanan soğuk hava depoları sayesinde yaş sebze ve meyveler, süt ürünleri, et ürünleri balık ve diğer mamüller de sorunsuz bir şekilde muhafaza edilebilmektedir.

Ev tipi soğuk hava deposu
Ev tipi soğuk hava deposu

Ev tipi soğuk odaların en büyük avantajlarından biri de gıda ürünlerinin bozulmadan muhafaza etme süresinin buzdolabının performansına kıyasla çok daha iyi seviyede olmasıdır. Bu bağlamda buzdolabında 1 haftalık süre içinde tazeliği korunabilen gıda ürünleri, ev tipi soğuk hava depolarının temel özellikleri ve avantajları sayesinde daha uzun süre taze tutulabilmektedir. Üstelik bu süreçte daha az enerji tüketilerek ekonomik anlamda verimlilik sağlanabilmektedir.

Ev tipi soğuk hava deposu fiyatları

Ev Tipi Soğuk Hava Deposu Fiyatları

Ev Tipi soğuk hava deposu maliyeti hakkında detaylı bilgi almak için diğer konumuzu ziyaret edebilirsiniz.

Et ve balık ürünlerinin dışında meyve ve sebzelerin ideal şekilde saklanıp depolanabilmesi için soğuk hava depolarına ihtiyaç duyulmaktadır. Özel tasarımlar ile ev tipi soğuk hava depoları projelendiren ve kurulum işlemlerini gerçekleştiren firmamızı siz de gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz. Şirketimiz soğuk oda büyüklük yapısına göre farklı derecelerde soğutma kapasitesi bulunan soğuk hava depolarını imal etmektedir.

Ev Tipi soğuk hava deposu kurulumu

Bu tür ihtiyaçlarınız için şirketimizi tercih ederek ihtiyaçlarınızı karşılayacak ölçülerde ve iç hacim yapısında ev tipi soğuk hava depolarına ulaşabilirsiniz.

Her talebe ve bütçeye uygun koşullarda üretilen ev tipi soğuk hava depolarında kullanılan materyaller de birinci sınıf kalitede seçilmektedir. Bu sayede buzdolabından çok daha büyük alanlarda, istenilen ürünlerin tazeliğini koruyacak şekilde muhafaza edilebilmesi mümkün olmaktadır.

En düşük enerji tüketimi ile soğuk havanın uzun süreli korunması için de ev tipi soğuk havalarda özel izolasyon sistemleri uygulanmaktadır.

Meyve Soğuk Hava Deposu
Soğuk Hava Deposu

Meyve Soğuk Hava Deposu 2023

Depolama sırasında ürünün bozulması da büyük ölçüde sıcaklığa bağlı olduğu için bu noktada meyve soğuk hava deposu tesislerinin profesyonel şekilde tasarlanıp, kaliteli materyaller ile kurulumu çok önemlidir.

Meyve soğuk hava deposu

Türkiye’de soğuk hava depolarında muhafaza edilen meyvelerin başında elma gelmektedir. Genel olarak 15 Haziran tarihinden aralık ayının son günlerine kadar hasat edilebilen elmaların türüne göre farklı hasat tarihleri de bulunmaktadır.

Elmaların uzun süre soğuk ortamda muhafaza edilmesi için ideal özeliklere sahip soğuk hava depoları kullanılmalıdır. Elmaların doğal yapısı göz önünde bulundurularak ideal depolama derecesine yavaş yavaş ulaştırılması gerekir. Depo koşullarında optimal ısı derecesi 2 ila 4 derece arasında değişen elmalar için uygun bağıl nem ise yüzde 90 oranında olmalıdır. Bu koşullarda saklanan elmalar, 3 aydan 12 aya kadar bozulmadan depolanabilir.

Meyve Soğuk Hava Deposu
Meyve Soğuk Hava Deposu

Soğuk hava depolarında muhafaza edilen diğer bir ürün olan armut da cinsine göre Temmuz ayından Ekim ayı sonuna kadar hasat edilmektedir. Uygun koşullarda muhafaza edilen armutlar 10 ay boyunca tazeliğini korumaktadır. Armut için saklama sıcaklığı -1 ile +4 derece arasında değişmektedir. Santa maria armudunda yüksek nem gerektiği için buzhane tesislerinde nemlendirme sağlanmalı, deveci armudunda çok yüksek nem istenmediği için oda doğal nem koşullarında bırakılmalıdır.

Antalya soğuk hava deposu

Meyve Soğuk Hava Deposu Maliyeti

Soğuk hava deposu maliyeti hakkında detaylı bilgi almak için diğer konumuzu ziyaret edebilirsiniz.

Üzüm de diğer meyve türlerinin aksine hasat edildikten sonra olgunlaşmaya devam etmediği için kısa süre içinde ön soğutma uygulanmalıdır. Depo ısısının -1 ile 0 derecelerde olduğu üzüm soğuk hava depolarında, bağıl nem oranının yüzde 90 ile 95 seviyesinde olması gerekir. Bu ortamda u kaybı fazla olduğu için üzüm soğuk hava depolarının nem oranının yüksek tutulması önemlidir. Bu koşullar sağlandığı takdirde üzümün depolama süresi de 3 ay ile 6 ay arasında değişir.

Meyve soğuk hava deposu kurulumu

Uzun yıllar boyunca standart bakım dışında ekstra bir masrafla karşılaşmadan meyve soğuk hava deposu kurulumu avantajlarından yararlanmak için tecrübeli ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Meyve soğuk hava deposu tesisi

Müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışını benimseyen firmamız, deneyimli soğuk hava deposu projelendirme ekibi ve personeliyle en kaliteli soğuk hava depolarını imal etmektedir. Müşteri taleplerine ve ihtiyaçlarına uygun koşullarda üretilen soğuk hava depolarında tavan ve zemin kaplamalarının yanı sıra duvarlar da poliüretan dolgulu sandviç panellerden oluşur. Bu sayede meyve soğuk hava depoları hızlı ve pratik bir şekilde kurulabilmektedir.

Meyve soğuk hava depolarının kurulumunda da sürgülü tip veya menteşeli tip kapılar tercih edilebilmektedir. Kapı kenarlarında alüminyum profiller ve bu profillere geçmeli silikon esaslı bombeli lastikler kullanılarak deponun işlevselliği de arttırılmaktadır. CE belgeli soğutma ünitelerimiz sayesinde siz de meyve hasadından sonra ideal muhafaza ortamı sağlamak için ihtiyacınız olan soğuk hava deposuna ulaşabilirsiniz.

Meyve soğuk hava deposu kaç derece olmalı?

Meyvelerin, hasadın ardından tüketiciye ulaşana kadar ilk günkü tazeliğini koruması ve uzun süreler boyunca ideal şekilde muhafaza edilebilmesi için belirli derecede depolanmalıdır. Bu sıcaklık dereceleri -1 ile 10 derece arasında, meyvenin türü ve niteliğine göre değişiklik göstermektedir. Meyvenin iç yapısının bozulmaması ve tadını kaybetmemesi için donma derecelerinin üzerinde muhafaza edilmelidir.

İdeal bir sıcaklık seviyesinin oluşturulması durumunda meyveler, saklama süreleri boyunca bozulma riski taşımadan güvenle muhafaza edilebilir. Bu sayede tüketiciye ulaştırılan meyvelerde de hem üretici açısından hem de ülke ekonomisi açısından herhangi bir kayıpla karşılaşılmayacaktır. Meyvelerin türüne göre soğuk hava depolarının farklı özellikleri ve sıcaklık derecelerinin sağlanması gerektiği bilinmelidir.

Peynir soğuk hava deposu
Soğuk Hava Deposu

Peynir Soğuk Hava Deposu 2023

Süt ve süt ürünleri arasında yer alan peynir soğuk hava deposu tesisleri ile muhafaza edilmesi gereken gıda ürünlerindendir. Ticari hizmete konu olan peynirlerin üreticiden çıkıp tüketiciye ulaşana kadarki süreçte tazeliğini ve tadını koruması için ideal koşullarda üretilen soğuk hava depolarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Peynir soğuk hava deposu

Türkiye’de peynirlerin soğuk depolama işlemi görmesini iki bölümde ele almak gerekmektedir.

Bunları kısaca incelemek gerekirsek;

 1. Peynirin olgunlaşma aşamasında soğuk depolama ihtiyacı ve
 2. Olgunlaşma süreci tamamlanmış peynirin muhafaza edilmesinde soğuk depolama ihtiyacı şeklindedir.

Bilindiği üzere işlenmemiş peynirin oldukça serin ve ideal koşullarda bir süre bekletilmesi gereklidir. Çünkü bu bekleme işlemi sırasında peynirin kendi türüne bağlı olarak özel tat, koku, görünüm ve kıvam kazanma süreci söz konusudur. İşte peynir imalatı sırasında bu beklenen özel sürece olgunlaşma evresi adı verilmektedir. Peynirin olgunlaşma sürecinde genellikle küme halinde, özel soğutulmuş alanlarda ve raflarda muhafaza edilmesi söz konusudur.

Peynir soğuk hava deposu
Peynir soğuk hava deposu

Peynir imalatında olgunlaşma sürecindeki depolama işlemlerinde bazen tenekelere konulmuş, salamura içinde de ham peynirin olgunlaşması beklenir. Peynir olgunlaşma sürecinde en önemli husus, ortam sıcaklığının ve bağıl nemin ideal seviyede tutulmasıdır. Sıcaklık olgunlaşmayı gerçekleştiren mikroorganizmaların etkinliğini belirleyen en temel değişkendir. Sıcaklık artarsa peynirin olgunlaşması ve dolayısıyla da tat veya koku bakımından kalitesi de değişecektir.

Yalova soğuk hava deposu

Peynir Soğuk Hava Deposu Maliyeti

Soğuk hava deposu maliyeti hakkında detaylı bilgi almak için diğer konumuzu ziyaret edebilirsiniz.

Peynir soğuk hava deposunda olgunlaşma sürecinde ideal koşullar elde edilirken, ürünlerin kalitesini bozmamaya özen gösterilmelidir. Laktik asit bakterilerinin gelişmesini sağlayan sıcaklık, propiyonik asit bakterilerinin de gelişmesini sağlayacak seviyede tutulmalıdır. Sert peynir türlerinde sıcaklık azaldıkça olgunlaşma süreci genellikle yavaşlayacak ve bu sürede peynirin kalitesi yükselecektir. Fakat sıcaklık seviyesinin peynirin yapısını ve doğal özelliklerini bozacak seviyelere kadar düşürülmemesine de özen gösterilmelidir.

Peynir soğuk hava deposu kurulumu

Uzun yıllar boyunca standart bakım dışında ekstra bir masrafla karşılaşmadan peynir soğuk hava deposu kurulumu avantajlarından yararlanmak için tecrübeli ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Peynir soğuk hava deposu tesisi

Olgunlaşmasını tamamlamış peynir türlerinde soğuk hava depolaması sürecinde dikkat edilmesi gereken koşullar ortam sıcaklığı ve bağıl nemdir. Çeşitli peynirlerin farklı sıcaklık derecelerindeki depolanma süreleri şu şekilde değişiklik göstermektedir:

 1. Eritme peyniri – 5 derecede 1 yıl, 15 derece 9 ay muhafaza ömrüne sahiptir.
 2. Çok sert peynir türleri – 5 derecede 6 ay, 15 derece 3 ay muhafaza ömrüne sahiptir.
 3. Sert peynir çeşitleri – 5 derecede 6 ay, 15 derece 3 ay muhafaza ömrüne sahiptir.
 4. Yarı sert peynirler – 5 derecede 4 ay, 15 derece 3 ay muhafaza ömrüne sahiptir.
 5. Yumuşak peynirler – 5 derecede 1.5 ay, 15 derece 1 ay muhafaza ömrüne sahiptir.
 6. Aseptik üretilen taze peynirler – 5 derecede 1 ay, 15 derece 3 hafta muhafaza ömrüne sahiptir.

Peynir üretimi ve tedarik sektöründe faaliyet gösteren müşterilerimiz, firmamızı tercih ederek ihtiyaç duydukları soğuk hava depolarına kolaylıkla ulaşabilmektedir. Depo içindeki tüm koşulların özel olarak projelendirdiği bu süreçte, en ideal nem ve sıcaklık derecesine uygun ekipmanlar kullanılmaktadır.

12346
×